Crni vrganj
Ludara - otrovno
Hrastvo vrganj
Pupavka - otrovno
Vučji vrganj
Jajčara
Lisičara